Projekty VaV
VaV centrum

Aktuální projekty:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program APLIKACE

Název projektu: Průmyslová technologie přípravy PVD vrstev s vysokou tvrdostí
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004426
Doba realizace: 2016 – 2018

Výsledkem projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje bude ověřená technologie přípravy povlaků na bázi c-BN pomocí PVD, tedy fyzikálních metod, s tvrdostí přes 50 GPa. Povlakovací zařízení by mělo být na bázi průmyslově vyráběných PVD zařízení typu Pi411, s vlastními úpravami. Výsledek by znamenal světové prvenství a značný náskok společnosti SHM, s.r.o. v oboru PVD povlaků, který udržuje v určité míře i dnes, díky unikátnosti přípravy nanokompozitních povlaků na bázi TiAlSiN a CrAlSiN. V případě úspěšné realizace tohoto projektu budou výsledky VaV chráněny prostřednictvím podání patentové přihlášky k vynálezu.

Hlavní výsledek projektu:

  • Ověřená technologie přípravy povlaků na bázi c-BN pomocí PVD, tedy fyzikálních metod, s tvrdostí přes 50 GPa.

Další očekávané výsledky:

  • Patentová přihláška způsobu nanášení povlaků c-BN.
  • Rozšíření portfolia služeb a produktů.

Logo_OPPIK

 

 

 

 

 

 

 

Historie projektů:

Název projektu Číslo projektu v rámci programu, poskytovatel Rok řešení Partneři v projektu
Nové řezné nástroje ze slinutých karbidů FR-TI4/059
TIP
MPO ČR
2012 – 2014 Pramet Tools, s.r.o., Šumperk
Posílení výzkumné a vývojové kapacity společnosti SHM, s.r.o. 4.2 PT03/16
0OPPI POTENCIÁL
MPO ČR
2011 – 2012
Inovace řezných nástrojů pro všeobecné strojírenství a těžké hrubování FR-TI1/556
TIP
MPO ČR
2009 – 2011 Pramet Tools, s.r.o., Šumperk
MACHERENA – New tools and processes for improving machining of heat resistant alloys used in aerospace applications AST3-CT-2003-502741
6. rámcový program
EC EU
2004 – 2006 MECAES, ES; CASA, ES; WZL, DE; PLATIT, CH/DK; TUM, DE; SHM, CZ; UNIMERCO, UK/DK; ECHEVERRIA, FR; GEYCA, ES; CESA, ES; VOLVO, NO
Tlusté tvrdé otěruvzdorné vrstvy na bázi nitridů kovů, připravené PVD technologiemi FF-P2/004
PROGRES
MPO ČR
2003 – 2005
Studium reálné struktury nankrystalických tenkých vrstev pomocí rtg. difrakce 106/03/0849
GA ČR
2003 – 2005 UK v Praze
INOVACE ROKU 2001 Asociace inovačního podnikání České republiky 2001
NACODRY – Nanocomposite Coatings for Dry Machining G1RD-CT-2000-00222
5.rámcový program
EC EU
1999 – 2002 Genta, IT; Metec-Genta, IT; TUM, DE SHM, CZ; ILM-CNR, IT; CRF, IT Gammastamp, IT; Platit, CH
Development and Industrialization of Novel Superhard Nanocrystalline Composite Wear-Protection Coatings SfP 972379
NATO Science for Peace
NATO
1998 – 2001 MU v Brně, CZ; TU v Mnichově, DE
Výroba nových supertvrdých nanokrystalických kompozitních otěruvzdorných vrstev ME 302
KONTAKT
MŠMT ČR
1999 – 2002 podpora k programu NATO SfP
ECOFRIM – Towards Ecologically Friendly Machining PL972379
INCO-COPERNICUS
EC EU
1998 – 2000 Univ. of Bradford, UK; Pramet Tools, CZ; VTT Manufacturing Technology, FL; SHM, CZ;  TU v Praze, CZ; Univ. of Limerick, IR; Institute of Metal Cutting, PL; Tekniker, ES;  TU v Trnavě, SK Paramo, CZ; Univ. of Miskolc, HU
ECOFRIM –       vývoj nových ekologických řezných materiálů pro obrábění OK359
KONTAKT
MŠMT ČR
1998 – 2001 podpora k programu EC ECOFRIM
Vývoj technologie a zařízení pro výrobu supertvrdých otěruvzdorných vrstev TC023/21-96
TECHNOS
MPO ČR
1995 – 1997 bezúročná návratná finanční výpomoc
Rozšíření a rozvoj technologie výroby vodivých vrstev na izolátory TC025/21-96
TECHNOS
MPO ČR
1995 – 1996 bezúročná návratná finanční výpomoc
Powder Metallurgy Materials and High Technology Surface Treatments CIPA CT92-4014
NETWORK
EC EU
1993 – 1996 Univ. of Bradford, UK; Loughborough Univ. of Technology, UK; École Centrale de Lyon, FR; Univ. of Mining and Technology, PL; SHM, CZ; Institute of Metal Cutting, PL; Univ. of Miskolc, HU