Nanokrystalické kompozity
VaV centrum

MARWIN®, ALWIN® a TripleCoatings zastupují rozšířenou kolekci progresivních nanokrystalických a nanovrstevných PVD povlaků představujících revoluční řešení tvrdých a supertvrdých otěruvzdorných povlaků.

Co je to nanokrystalický kompozitní povlak?

Nanokrystalický kompozitní povlak je systém tvořený malými monokrystaly s rozměry v rozsahu 3 – 5 nm (v případě povlaků MARWIN se jedná o Ti1-xAlxN; v případě povlaků ALWIN se jedná o Cr1-xAlxN), které jsou zakotvené ve vhodné amorfní matrici (v případě obou povlaků se jedná o Si3N4) s tenkými mezikrystalickými hranicemi kolem 0,3 nm. Jedná se o termodynamicky stabilní materiály a to i z hlediska zrnitosti. Nedochází tedy k růstu zrnitosti ani za vyšších teplot. Hranice zrn slouží jako efektivní bariéra proti šíření poruch – tím je dána vysoká tvrdost těchto materiálů.

Nanokompozitní struktrura povlaku

Co je to nanovrstevná struktura?

Nanovrstvy nebo supermřížky jsou tvořeny soustavou střídajících se velmi tenkých vrstev s různými vlastnostmi. Přitom tloušťka jednotlivých vrstviček je rozhodující pro výslednou vlastnost povlaku a její optimum se pohybuje v rozsahu 3 až 10 nm podle prvkového složení povlaku. Výsledkem jsou povlaky s velmi vysokou tvrdostí a odolností vůči šíření mikrotrhlin.

Nanovrstevná struktura povlaku

Kombinace nanovrstev a nanokompozitů

Jen pomocí technologií s rotačními válcovými katodami (zařízení MARWIN, ORM a Pi300 a Pi311) lze v průmyslovém měřítku připravit kombinovaný povlak využívající všech výhod obou zmiňovaných systémů.

Kombinovaná struktura povlaku

TripleCoatings

Povlaky TripleCoatings představují nejmodernější povlaky na trhu, které kombinují vynikající houževnatost a tvrdost vrstev AlTiN a extrémně vysokou tvrdost nanokompozitních vrstev.

Struktura TripleCoating