Technická asistence
PVD povlaky a služby

Jako samozřejmou součást našich služeb nabízíme technickou asistenci při zavádění, testování či rozšíření aplikací našich PVD povlaků na vaše nástroje.

 

Co za pojmem technická asistence můžete očekávat:

  • Naše poradenství jaký typ povlaku nejlépe použít na vaši aplikaci.
  • Naši osobní návštěvu a posouzení technického řešení přímo na místě.
  • Možnost zdarma vyzkoušet naše povlaky u vás, případně zajistit referenční testování na některém z univerzitních pracovišť v České republice či u zahraničních partnerů.
  • Optimalizaci vaší aplikace – možnost modifikovat náš „běžný“ povlak pro vaši aplikaci tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. V případě optimalizace povlaků je třeba počítat s delší dobou vývoje (týdny až měsíce) a s vaší aktivní spoluprací při vyhodnocování výsledků testů.
  • Vyhodnocení neznámých povlaků na nástrojích, které používáte a kde požadujete jejich náhradu.

 

Pořádání odborných seminářů a školení
SHM připravuje vlastní semináře, které mají charakter jak odborný, zaměřený na vlastnosti povlaků, tak i praktický, zaměřený na využití povlakovaných nástrojů a na požadavky na nástroje určené k povlakování. Dlouhodobě probíhá vzdělávací akce DIALOG.

SHM nabízí zákaznická školení v oblasti aplikací PVD povlaků přímo u zákazníka. Forma Power Point prezentací s video ukázkami pro libovolný počet posluchačů.

Ve všech případech využíváme naše dlouholeté zkušenosti z průmyslové přípravy PVD povlaků, z praktických výsledků aplikací u zákazníků i z laboratorních testů a z velmi bohaté činnosti v rámci mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a transferu do průmyslového měřítka.