Stripping
PVD povlaky a služby

Nabízená služba, spočívá v odstranění starých povlaků z nástrojů z rychlořezných ocelí (HSS) i slinutých karbidů (HM). Jedná se o předúpravu před vlastním nanesením nové PVD vrstvy. Pro oba zmiňované materiály se jedná o odlišné technologie. Mezi obecné výhody použitých technologií je možné zařadit:

  • Zlepšení adheze
  • Zlepšení řezných vlastností při odvádění třísek a špon
  • Lepší vzhled nástrojů

 

Stripping povlaků z HSS nástrojů
Principem této technologie je buď chemické nebo elektrochemické odleptání použitých povlaků bez narušení materiálu nástroje. Je možné odstraňovat jak povlaky na bázi Ti ( TiN, TiCN, AlTiN, AlSiTiN aj.) ale i vrstvy obsahující Cr ( CrN, CrAlN, CrAlSiN…)

 

Stripping povlaků z HM nástrojů
V tomto případě se jedná o chemickou metodu, při které je povlak beze zbytku odstraněn a přitom nedochází k vyleptání Co ani jiných materiálů z nástrojů. Jedná se o relativně pomalou, ale velmi šetrnou technologii, trvající desítky hodin. Je možné stáhnout veškeré povlaky na bázi Ti jako TiN, TiCN, TiAlN, AlTiN a dokonce i TiAlSiN.