Analýzy a testování
PVD povlaky a služby

Ve vlastních výrobních a vývojových laboratořích provádíme:

  • optické měření pro zobrazování povrchu s vysokým rozlišením; použitá technologie Focus-Variation umožňuje měření tvarů a drsností tvarově rozmanitých nástrojů
  • analýzy pomocí elektronového mikroskopu – SEM a EDX analýzy (prvkové složení)
  • analýzy tvrdosti povlaků pomocí speciálního mikrotvrdoměru pro měření tvrdostí tenkých, velmi tvrdých povlaků
  • metalografické analýzy substrátů a povlaků
  • měření drsnosti (Ra) povrchů
  • měření tloušťek povlaků
  • měření adheze povlaků k substrátu pomocí Rockwell a Scratch testů
  • měření rádiusů břitů řezných nástrojů
  • AFM (atomic force microscopy) – přesné měřění drsnosti povrchů a jejich topografie