Stripping
Powłoki PVD i usługi

Oferowana usługa polega na usuwaniu starych powłok z narzędzi ze stali szybkotnącej (HSS) i węglików spiekanych (HM). Chodzi o obróbkę wstępną przed właściwym nanoszeniem nowej warstwy PVD. W przypadku obu wspomnianych materiałów stosuje się różne technologie. Do ogólnych zalet stosowanych technologii można zaliczyć:

  • Poprawę przyczepności
  • Poprawę właściwości skrawania przy odprowadzaniu wiórów
  • Lepszy wygląd narzędzi

 

Stripping powłok z narzędzi HSS

Podstawą tej technologii jest chemiczne lub elektrochemiczne usuwanie zużytych powłok bez naruszania materiału narzędzia. Można w ten sposób usuwać zarówno powłoki na bazie Ti ( TiN, TiCN, AlTiN, AlSiTiN i in.) jak i warstwy zawierające Cr ( CrN, CrAlN, CrAlSiN…)

 

Stripping powłok z narzędzi HM

W tym przypadku chodzi o metodę chemiczną, w której powłoka zostaje usunięta w całości, nie powodując przy tym wytrawienia Co ani innych materiałów z narzędzia. Jest to względnie wolna, ale bardzo oszczędna technologia, trwająca kilkadziesiąt godzin. Możliwe jest ściąganie wszelkich powłok na bazie Ti, takich jak TiN, TiCN, TiAlN, AlTiN a nawet TiAlSiN.