MARWIN SI
Powłoki PVD

Zalecany materiał podłoża
HM
Charakterystyka
Nanokompozytowa powłoka TiAlSiN złożona z warstwy podstawowej o dużej twardości oraz warstwy powierzchniowej o wysokiej stabilności cieplnej i chemicznej
Zakres zastosowań
Uniwersalna powłoka o szerokiej gamie zastosowań
- frezowanie
- wiercenie
- rozwiercanie
Podstawowe właściwości powłoki
Mikrotwardość (GPa) Grubość (um) Chropowatość Ra (um) Stabilność cieplna (C)
45 2 - 3 0,10 - 0,20 > 1000