Obróbka narzędzi
Powłoki PVD i usługi

Oferujemy obróbkę poprzez mikropiaskowanie, piaskowanie na mokro, bębnowanie w specjalnym czynniku z mikroobróbką, czyszczenie otworów przy pomocy pary pod ciśnieniem, mycie na mokro ultradźwiękami oraz płukanie pod ciśnieniem, a także różne metody czyszczenia jonowego w początkowej fazie procesu powlekania. Po uzgodnieniu z klientem wybierzemy i zastosujemy odpowiednią technologię przygotowania przed powlekaniem.

 

Obróbka ostrzy poprzez bębnowanie

Oferujemy mikroobróbkę ostrzy narzędzi z metali twardych przed powlekaniem w urządzeniu bębnującym.. Obróbka odbywa się w specjalnym czynniku ściernym, w którym następuje regulowane wygładzenie ostrych nierówności na ostrzach. Technologia jest całkowicie nieszkodliwa dla narzędzi.

Zalety obróbki:

  • Lepsze przyleganie powłoki
  • Zwiększona skuteczność narzędzia
  • Zwiększona wartość użytkowa narzędzia

 

Obróbka powierzchni i ostrzy poprzez piaskowanie na mokro

Po uzgodnieniu z klientem, przed właściwym nakładaniem powłoki możemy poddać narzędzia obróbce przy pomocy technologii piaskowania na mokro.  W tym procesie powierzchnia jest poddawana działaniu mieszaniny wody i środka ściernego. Optymalny skład i wielkość środka ściernego wraz z parametrami obróbki zapewniają zarówno utrzymanie zdefiniowanego zaokrąglenia ostrzy narzędzi skrawających, jak i przygotowanie powierzchni narzędzi obróbczych. Technologię też można zastosować także do bardzo skutecznego usuwania zabrudzeń bez ryzyka zwiększenia chropowatości.