Analizy i testy
Powłoki PVD i usługi

We własnych laboratoriach produkcyjnych i rozwojowych.

  • pomiar optyczny do obrazowania powierzchni z dużą rozdzielczością; zastosowana technologia Focus-Variation umożliwia pomiar profili i chropowatości narzędzi o różnych kształtach,
  • analizy twardości powłok przy pomocy specjalnego mikrotwardościomierza do pomiaru twardości cienkich, bardzo twardych powłok,
  • analizy metalograficzne substratów i powłok,
  • pomiar chropowatości (Ra) powierzchni,
  • pomiar grubości powłok,
  • pomiar przyczepności powłok do substratu przy pomocy testów Rockwella i Scratch,
  • pomiar promieni ostrzy narzędzi skrawających,
  • AFM (atomic force microscopy) – dokładny pomiar chropowatości i topografii.