Vize
O společnosti

Základní firemní vize společnosti SHM, s.r.o. vychází z dlouhodobého pohledu vlastníků společnosti na podnikání v reálných a stále se měnících obchodních podmínkách České republiky a v kontextu s podmínkami v EU.

Motto:

„Slušnost v podnikatelské činnosti musí být součástí naší kultury a nesmí být chápána jako slabost.“

Základní atributy našeho podnikání:

  • orientace na potřeby zákazníků
  • vytváření individuálně orientované technické podpory zákazníků
  • práce se zajímavými technologiemi
  • generování dostatečného zisku na trvalý a dlouhodobý rozvoj firmy s uplatněním vysokého podílu vlastního výzkumu a vývoje
  • odpovědnost vůči společnosti a krajině v širokém slova smyslu = odpovědné podnikání
  • uspokojení kvalitních životních potřeb všech zaměstnanců
  • podílení se na tvorbě pozitivního regionálního prostředí