Projekt vzdělávání
O společnosti

Informace o projektu

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SHM, s.r.o. Šumperk

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Identifikace projektu:

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004916

Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je udržení a vylepšení odborné kvalifikace zaměstnanců, upevnění jejich pozic ve firmě i na trhu práce. Projekt si dává za cíl zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a návyků pracovníků ve společnosti SHM na základě identifikovaných potřeb jednotlivých zaměstnanců. Propojením externího a interního vzdělávání zefektivníme rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, prostřednictvím interních lektorů podpoříme předávání informací a sdílení znalostí a dovedností napříč firmou.

Zahájení projektu: 1. 2. 2017

Ukončení projektu: 31. 1. 2019

Celkové způsobilé výdaje: 732 220 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 622 387 Kč

 

Logo OPZ barevné