Akce
O společnosti

Mezinárodní konference RSD 2017, ZČU v Plzni
16th International Conference on Reactive Sputter Deposition
4. – 6. prosince 2017, Západočeská univerzita v Plzni
Forma účasti:přednáška B-based coatings prepared by magnetron sputtering and cathodic arc co-deposition; autoři O. Zindulka, M. Jílek, V. Sochora, I. Fojtl; přednese Ing. Ondřej Zindulka
odkaz: http://www.rsd2017.zcu.cz/home/

 

Diskuzní fórum ETIKA 2017
Podnikatelská sekce Etického fóra ČR. z.s. ve spolupráci s Manažerským S klubem České manažerské asociace a vstřícným partnerstvím společnosti SHM, s.r.o., v Šumperku pořádá diskusní fórum pod názvem ETIKA 2017. Cílem setkání bude neformální panelová diskuse předních odborníků a špičkových manažerů k vysoce aktuální problematice uplatňování a dodržování etiky v ekonomice a podnikání v současné době, výměna praktických zkušeností s rozhodováním při etických dilematech, jak je praxe denně přináší.
Sídlo SHM, Šumperk , 19. – 20. 10. 2017
Forma účasti:spolupořadatel
odkaz: http://www.etickeforumcr.cz/fair-play/etika-2017

 

Přednáška Fyzika ve firmě, FPř MU v Brně
25. dubna 2017, Fakulta přírodovědecká Masarykovy univerzity v Brně, od 10:00
Forma účasti:prezentace Ing. Ondřeje Zindulky „Fyzika ve firmě“

 

Mezinárodní konference ICMCTF, San Diego, CA, USA
44th ICMCTF – International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films
24. – 28. dubna 2017; Town & Country Convention Center
Forma účasti: přednáška Ing. Vjačeslava Sochory, Ph.D. • High Temperature Solid PVD Lubricants Based on Vanadium, Vjačeslav Sochora, Mojmír Jílek, Ondřej Zindulka • Microstructure and Hardness of Ti-B-N-C Nanocomposites Deposited from Ti and B4C Targets, Christina Wüstefeld, Mykhaylo Motylenko, David Rafaja (Institute of Materials Science, TU Bergakademie Freiberg, Germany); Michal Šíma, Mojmír Jílek
odkaz: http://www2.avs.org/conferences/ICMCTF/2017/