Wizja
O firmie

Podstawowa wizja firmy SHM oparta jest na długookresowym punkcie widzenia wlaścicieli firmy na działalność gospodarczą w realnych i nieustale się zmieniających warunków handlowych w Czeskiej Republice oraz w kontekście z warunkami w EU.

Motto firmy: “Uczciwość w działalności gospodarczej musi być częścią naszej kultury i nie może być traktowana jak słaba strona.”

Podstawowe elementy naszej działalności:

  • orientacja na klienta i jego potrzeby
  • tworzenie indywidualnego wsparcia technicznego dla klientów
  • praca nad interesującymi technologiami
  • generowanie zysku, umożliwiającego stały rozwój firmy z dużym udziałem własnych prac badawczo-rozwojowych
  • tworzenie trwałego międzynarodowego zespołu lub współpraca w specjalistycznych dziedzinach
  • zaspokojenie potrzeb życiowych wszystkich pracowników na wysokim poziomie
  • tworzenie pozytywnego środowiska lokalnego