SHM hostila celostátní diskuzní fórum ETIKA 2017
SHM hostila celostátní diskuzní fórum ETIKA 2017

Naše firma byla ve dnech 19. a 20. října 2017 hostitelem prestižního diskuzního fóra Etika 2017, které pořádala Podnikatelská sekce Etického fóra ČR. z.s. ve spolupráci s Manažerským S klubem České manažerské asociace.

Cílem setkání byla neformální panelová diskuse předních odborníků a špičkových manažerů k vysoce aktuální problematice uplatňování a dodržování etiky v ekonomice a podnikání v současné době, výměna praktických zkušeností s rozhodováním při etických dilematech, jak je praxe denně přináší.

Diskutující hledali odpovědi například na otázky Je etika jenom módní slovo v byznysu a vzdělávání? Vyplatí se být v dnešní době etický a dodržovat morální pravidla?  i mnoha dalších.

Přínosná se ukázala účast mladých lidí ze šumperských středních škol.  Překvapivý byl jejich projevený zájem o otázky etiky i jejich sebevědomé zapojení do diskuzí.

V rámci této akce nás navštívily kapacity jako Doc. Ing. Lidmila Němcová, místopředsedkyně Evropské seniorské unie, Mgr. Zdislava Vyvozilová, místopředsedkyně Etického fóra ČR,  Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., místopředsedkyně Rady kvality ČR a řada dalších.