vav_centrum.png

Prezentacja Centrum B-R
Centrum badawczo-rozwojowe

W dniu 28 sierpnia 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie centrum badawczo-rozwojowego SHM. Nowe centrum nosi imię profesora Stana Vepřeka z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, który przez długie lata wspierał swoją wiedzą firmę SHM, co umożliwiło jej osiągnięcie najwyższego światowego poziomu w zakresie technologii przygotowania nanokompozytowych PVD i innych warstw. Dzięki temu, SHM została jedyną całkowicie czeską firmą, która posiada własne centrum badawczo-rozwojowe, zajmujące się technologiami PVD, opartymi na własnych pomysłach i opatentowanych zasadach.
Centrum B-R zostało sfinansowane przy wsparciu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), priorytet POTENCJA‎ – działanie III.

Elementem projektu całej budowli o powierzchni 1700m2 oprócz hali, przeznaczonej do prac badawczo-rozwojowych, także część administracyjna z laboratorium o powierzchni 170 m2, a także urządzenia technologiczne i laboratoryjne, które stanowią ponad 50% całkowitej wartości inwestycji początkowej. Urządzenia technologiczne znaczącą poprawiają warunki własnego rozwoju.

Niezbędnym elementem sukcesu inwestycji o takim charakterze jest doświadczenie zespołu B-R. Jego podstawę w obu firmach SHM i PLATIT a.s. stanowi 12 uczelni wyższych ze specjalizacjami takimi, jak fizyka, fizyka plazmy, informatyka, elektronika, technologia maszyn i konstrukcje. Zespół może się pochwalić szeregiem sukcesów w zakresie rozwoju własnych technologii, poprowadził 20 zakończonych sukcesem projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, ma za sobą ponad 10 patentów lub zgłoszeń patentowych, jest w światowej czołówce w zakresie przemysłowego przygotowania tzw. nanokompozytowych powłok PVD i komercyjnych urządzeń do powlekania, które umożliwiają przygotowanie nanokompozytów.

Cały projekt zakłada stopniowe poszerzanie zespołu specjalistów oraz urządzeń technologicznych i laboratoryjnych.