Kompozyty nanokrystaliczne
Centrum badawczo-rozwojowe

MARWIN®, ALWIN® i TripleCoatings reprezentują poszerzoną kolekcję progresywnych nanokrystalicznych i nanowarstwowych powłok PVD, które stanowią rewolucyjne rozwiązanie twardych i super-twardych powłok odpornych na ścieranie.

Co to jest nanokrystaliczna powłoka kompozytowa?

Nanokrystaliczna powłoka kompozytowa to system, który tworzą małe monokryształy o wielkości 3 – 5 nm (w przypadku powłok MARWIN są to Ti1-xAlxN; w przypadku powłok ALWIN są to Cr1-xAlxN), zakotwione w odpowiedniej matrycy amorficznej (u obu powłok jest to Si3N4) z cienkimi granicami między kryształami około 0,3 nm. Są to materiały termodynamicznie stabilne, także z punktu widzenia ziarnistości. Nawet przy wyższych temperaturach nie następuje więc wzrost ziarnistości. Granice ziaren stanowią skuteczną barierę przed rozszerzaniem się defektów – zapewnia to wysoką twardość tych materiałów.
Nanowarstwy lub też supersieci składają się z grupy naprzemiennych cienkich warstw o różnych właściwościach. Grubość poszczególnych warstw decyduje o końcowych właściwościach powłoki, a jej optymalna wartość waha się w zakresie 3-10 nm, w zależności od składu pierwiastkowego powłoki. Efekt stanowią powłoki o bardzo wysokiej twardości i odporności na rozszerzanie się mikropęknięć.

Struktura nanokompozytowa

Co to jest struktura nanowarstwowa?

Nanowarstwy lub też supersieci składają się z grupy naprzemiennych cienkich warstw o różnych właściwościach. Grubość poszczególnych warstw decyduje o końcowych właściwościach powłoki, a jej optymalna wartość waha się w zakresie 3-10 nm, w zależności od składu pierwiastkowego powłoki. Efekt stanowią powłoki o bardzo wysokiej twardości i odporności na rozszerzanie się mikropęknięć.

Struktura nanowarstwowa

Połączenie nanowarstw i nanokompozytów

Tylko w technologii z obrotowymi katodami cylindrycznymi (urządzenie MARWIN, ORM oraz Pi300 i Pi311) można na skalę przemysłową wytwarzać kombinowane powłoki, wykorzystujące wszystkie zalety obu wspomnianych systemów.

Struktura w połączeniu

TripleCoatings

Powłoki TripleCoatings należą do najnowocześniejszych powłok na rynku, łącząc znakomitą ciągliwość i twardość warstw AlTiN i ekstremalnie wysoką twardość warstw nanokompozytowych.

Struktura TripleCoating