Działalność B-R w liczbach
Centrum badawczo-rozwojowe

Liczba projektów 1993 – 2012 20
Liczba wystąpień na konferencjach – międzynarodowych + krajowych 42 + 26
Liczba publikacji – zbiory, czasopisma naukowe 35
Liczba publikacji, artykułów – czasopisma popularno-naukowe 25
Liczba udzielonych patentów 11
Liczba aktualnych zgłoszeń patentowych 7
Liczba współpracujących jednostek akademickich i badawczych 8
Liczba pracowników działu badawczo-rozwojowego 6
Liczba techników ds. rozwoju i laborantek 8